Wszelkie informacje dotyczące zwrotów i reklamacji znajdziesz w naszym regulaminie §10-§12